Moldavië: Europa's volgende kruitvat?

Afgelopen februari leek het alsof Rusland een coup wilde plegen in het kleine Moldavië. Dit kleine land, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië kan in potentie een nieuw conflictgebied worden. Het kent een politiek, etnisch en religieus verdeelde bevolking, een door Rusland gecontroleerde afvallige regio in het oosten én economisch weinig rooskleurige vooruitzichten. Toch kreeg het land onverwacht door de oorlog in Oekraïne het EU-kandidaatlidmaatschap.

Een blik in de geschiedenis werpt licht op de huidige situatie in Moldavië. Eigenlijk is Moldavië slechts het noordoosten (Bessarabië) van het vorstendom Moldavië dat vandaag grotendeels tot Roemenië behoort.
Dit vorstendom was lange tijd een vazal van het Ottomaanse rijk. Vanaf de 18e eeuw ontwikkelde het zich tot een twistzone waarin Ottomanen, Habsburgers en Russen streden om invloed. Rusland eigende zich in 1812 zich Bessarabië toe. Er volgde een eeuw van Russificatie en migratie van Russen en Oekraïners.

Na WOI werden Bessarabië en Roemenië verenigd. Grote verschillen en etnische en religieuze diversiteit maakten dit tot een ongemakkelijke unie. In 1939 annexeerde de Sovjet-Unie Bessarabië na het Molotov-Ribbentroppact; in 1940 werd het een eigen Sovjetrepubliek.

In 1991 betekende desintegratie van de Sovjet-Unie plotseling onafhankelijkheid. Het jonge land stond voor grote vragen: Was het wel een echt land? Hoorde het niet eigenlijk gewoon thuis in Roemenië, Oekraïne of Rusland? De Slavische bevolking in het oosten en economische elites voelden zich er in ieder geval niet welkom: een burgeroorlog resulteerde in de de facto onafhankelijkheid van de regio Transnistrië onder Russische voogdij. De oorlog die in 2014 in Oekraïne uitbrak en in 2022 escaleerde, stelt het land opnieuw voor grote vragen én uitdagingen.

Programma

  1. Inleiding: een kennismaking met Moldavië; de omstreden herkomst van de “Moldaviërs”
  2. Moldavië als onafhankelijk vorstendom
  3. Moldavië als Ottomaans vazal
  4. De 18e eeuw: Een nieuwe bovenklasse: de Fanarioten
  5. De 18e eeuw: Moldavië als speelbal van grootmachten
  6. De 19e eeuw: Russisch Bessarabië
  7. Het interbellum: De unie met Roemenië
  8. 1940-1991: Moldavië als Sovjet-Republiek
  9. 1991: De uitdagingen van een onafhankelijke staat
  10. 2014/2022: De oorlog in Oekraïne en de open toekomst van Moldavië

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Groningen & online
Dag Donderdag
Uiterste inschrijfdatum

donderdag 7 september 2023

Tijd 11.00-13.00u
Cursusdata 21 september t/m 30 november 2023, 26 oktober vervalt. Reservedatum 7 december
Prijs € 260, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges 10
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.