Online Belcampo lezing 2020, Herman Pleij - Oefeningen in genot

5 Окт

Zondag 8 november 2020 – van 15.00 – 17.00

Onlineuitzending vanuit de Nieuwe Kerk, Groningen

Kosten: €16 (opbrengst komt ten goede aan het goede doel); Online verkoop

In samenwerking met Rotary Belcampo (Groningen) organiseert het Nederland-Rusland Centrum dit jaar de online Belcampo Lezing 2020.

Dit jaar spreekt letterkundige Herman Pleij onder de titel Oefeningen in genot over de liefde en lust in de late middeleeuwen. Eeuwenlang hield de kerk het lichaam gevangen. Het huwelijk diende alleen voor de voortplanting en het dempen van lusten - genot was uit den boze. Maar beschikte het lichaam niet over een seksuele uitrusting die vanzelf genot ontstak? En vormde het sensuele Hooglied niet de handleiding daarvoor? Aards genieten mocht van de Bijbel. In de late Middeleeuwen was literatuur het aangewezen proefstation voor rechtvaardigingen daarvan. Zonder dat de auteur zich blootgaf konden allerlei standpunten ingenomen worden. Onder het mom van morele verontwaardiging projecteerde men woeste seks op karikaturale boeren. Schande! Maar ondertussen. Rond 1500 waren zulke omwegen niet meer nodig. In stedelijke kringen schiepen rederijkers een moderne literatuur die genotvolle seks ronduit verheerlijkte. Het is bijna schokkend om te lezen hoe deze vrijwel onbekende teksten gedetailleerde vuilbekkerij in artistieke vormen weten te gieten. De seksuele vrijwording leerde ook dat aanranden en verkrachten tot de hogere minnekunst behoorden. Was dat niet wat vrouwen eigenlijk wilden? Daarop volgde een repressie gedurende de zestiende eeuw. De katholieke kerk verbood uitbeeldingen van Maria’s blote borst, de Hervorming dwong genot weer in het gelid van de voortplanting en verkrachting werd serieus vervolgd. Verlopen alle seksuele revoluties dan op dezelfde manier?

Herman Pleij, (1943) Was van 1981 tot 2008 hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde aan de UVA. Hij schreef talrijke boeken over cultuurhistorische onderwerpen en de Nederlandse identiteit. Recentere werken: Moet kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit (2014), in 2016 gevolgd door zijn essay voor de Maand van de Geschiedenis: Geluk!? Van hemelse gave tot hebbeding. In 2020: Oefeningen in genot. Liefde en lust in de late middeleeuwen. Herman Pleij maakte tevens radio en tv-series voor TELEAC, schrijft in dag- en weekbladen. En is met zijn bijzondere- en humoristische spreekstijl een graag geziene gast in tv-programma’s.
 
Online betekent zeker niet dat er geen ruimte is voor interactie. U kunt Herman Pleij vragen stellen via sms of Whatsapp. Het is ook mogelijk zijn boeken aan te schaffen en te laten signeren. Deze kunt u afhalen bij boekhandel Godert Walter, of deze worden u toegestuurd.

 

Het goede doel

Noch het Nederland-Rusland Centrum, noch Rotary Belcampo verdienen iets aan deze lezing. De opbrengst komt volledig ten goede aan een goed doel: helaas zijn er in Groningen nog altijd kinderen die in armoede opgroeien. De opbrengsten worden in samenspraak met een basisschool in Groningen besteed deze kinderen te ondersteunen. Zo heeft Rotary BelCampo tijdens de intelligente lockdown bij deze kinderen elke ochtend een (school)ontbijt bezorgd.

 

Programma

14.45 (vanaf)

Inloggen, u ontvangt zaterdag 7 november per email de inloggegevens

15.00

Welkomstwoord door Hans van Koningsbrugge, voorzitter Rotary Club Groningen BelCampo

15.05

Muzikaal intermezzo door Super Librum, ensemble voor Middeleeuwse muziek

15.20

Lezing door Herman Pleij

16.05

Muzikaal intermezzo Super Librum, ondertussen mogelijkheid voor het stellen van per sms of WhatsApp

16.15

Beantwoorden van via sms gestelde vragen en signeren van bestelde boeken

16.45

Einde programma


Permanente educatie

Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkend opleidingsinstituut in het kader van de Permanente Educatie voor beëdigde tolken en vertalers. Daar het hier om een lezing met een duidelijke academische signatuur gaat, kunt u met uw deelname 1 PE-punt verdienen (lezing en vragen zijn samen één uur). Wilt u voor deze activiteit PE-punten krijgen, schaf dan een ticket aan via onderstaande link en neem contact op met info@nrce.nl.

Kaartverkoop:

Online verkoop à € 16 (incl. €1 administratiekosten)