Koninklijke onderscheiding voor Hans van Koningsbrugge

26 Апр

Hans van Koningsbrugge, Directeur van het Nederland-Rusland Centrum, is vandaag onderscheiden en is benoemd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

In 2004 was hij reeds benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In de vijftien jaar daarna namen de wetenschappelijke verdiensten en zijn bijzondere maatschappelijke uitstraling, betekenis en invloed een grote vlucht. Hij heeft veel nieuwe en concrete initiatieven ontplooiden tot uitvoering gebracht. Van Koningsbrugge bouwde een organisatie op die nadrukkelijk ook de verspreiding van resultaten van historisch onderzoek in de samenleving als geheel nastreeft. Zowel nationaal als internationaal heeft hij veel waardering en erkenning gekregen voor zijn onderzoek.

Zijn grote verdiensten blijken ook uit het feit dat hem in 2013 de prestigieuze RusPrix werd toegekend voor zijn “outstanding contribution to the support of Russian Culture and Language in the Netherlands”. Deze Russische prijs die eerder ook werd toegekend aan de heren Balkenende (2010) en Rutte (2012) wordt uitgereikt onder auspiciën van de Ambassade van de Russische Federatie in Nederland.

De nieuwe geopolitieke context van vandaag de dag vraagt om Ruslanddeskundigen die de relatie tussen Nederland en Rusland kunnen duiden en plaatsen in historische context. Als directeur van het Nederland-Rusland centrum en met zijn positie als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen is prof. Van Koningsbrugge in Nederland de meest vooraanstaandeopleider en begeleider van een nieuwe generatie Ruslanddeskundigen. Zijn grote kennis, heldere analyses en didactische vaardigheden zet hij ook in voor onze krijgsmacht. Als gastdocent aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael én aan het Instituut Hogere defensie Leergangen Rijswijk geeft hijofficieren onderwijs over Rusland, Azië en het Midden-Oosten. De nationale en internationale bijdragen van prof. Van Koningsbrugge op het terrein van Nederlands-Russische-, Nederlands-Noordoost-Europese-en Nederlands-Aziatische relaties richten zich niet alleen op de politieke en militaire kant. Hij doet ook onderzoek naar de economische en culturele relaties. Daarmee omvat hij de volle breedte en kan daarbinnen de onderlinge verbanden leggen waarmee wordt bijgedragen aan een groter begrip. Kennis die hij ook inzet voor het verbeteren van de relaties tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid.