Cursusaanbod najaar 2018

22 Июн

In het najaar van 2018 bieden wij u een nieuw gevarieerd crususaanbod aan. Inschrijving is mogelijk t/m 6 september 2018 via het formulier. Informatie over de individuele cursussen vindt u hieronder. Ook dit keer vinden cursussen plaats op twee locaties: Groningen en Zwolle.

In Groningen bieden wij de volgende cursussen aan:

In Zwolle bieden wij de volgende cursus aan:


Afscheid van de Gordel van Smaragd: Dekolonisatie van Nederlands-Indië

‘Indië verloren, rampspoed geboren’ luidde het devies waarmee Nederland tussen 1946-1949 gepoogd heeft de Indonesische onafhankelijkheid tegen te houden. Ook vandaag de dag houdt die roerige periode ons nog altijd bezig: regelmatig is er ophef over wreedheden die Nederland in zijn koloniale oorlog heeft begaan. Het verlies van ‘ons Indië’ blijkt nog steeds moeilijk te begrijpen geschiedenis, die tot op de dag van vandaag gevolgen heeft. Reden om daar in deze cursus nader op in te gaan.'

Na het volgen van deze cursus beschikt de cursist over de historische achtergrondkennis die noodzakelijk is om actuele discussies over de dekolonisatieperiode beter te kunnen begrijpen. Want deze blijken niet altijd even goed historisch gefundeerd te zijn.

Docent: Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA
Data: 10 colleges, Donderdag 20 september t/m 29 november 2018, 25 oktober vervalt, 11.00-13.00u
Kosten
€ 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
 
Meer informatie of inschrijven via het formulier.

Van pauselijke schurken, vechtersbazen, heiligen en kunstenaars: De katholieke kerk in de eeuw van de Reformatie en Barok

Deze cursus gaat over de Katholieke Kerk – en meer bijzonder de Pauselijke Staat – in de 16de eeuw. Dit was een eeuw van grote crises, maar ook een tijdvak waarbij de meest curieuze pausen, denk: aan Borgia en Medici – op de troon van Petrus zaten. Oftewel, een tijdperk vol intriges en verraad maar ook van wereldberoemde kunst en kerkelijke hervormingspogingen. Kortom, een collegereeks over een zeldzaam gecompliceerd instituut in een fascinerende eeuw.

Docent: prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
Donderdag 20 september t/m 29 november 2018, 25 oktober vervalt, 14.15-16.00u
Kosten
€ 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
 
Meer informatie of inschrijven via het formulier.

Workshop 'De Kunst van het vertalen'

Vertalen is een kunst, een kunst die door alle mensen verstaan wordt. Onbedoeld doen we het allemaal, dit geldt voor professionele tolken en vertalers, maar ook voor de gewone man op straat. Of het nu gaat om teksten, communicatie of gebaren en non-verbale signalen. De grootste uitdaging is het overbruggen van de culturele verschillen, dat wil zeggen: het vertalen van de moeilijk vertaalbare cultuurgebonden begrippen. En dan zijn er ook de onvertaalbare woorden, begrippen, symbolen en metafora. Daar moet je creatief te werk gaan en juist dan wordt vertalen een kunst.

Voor ieder die geïnteresseerd is of werkzaam is in de kunst van het vertalen, organiseren we deze workshop. In deze workshop willen we verder kijken hoe men culturen vertalen kan. Vanuit verschillende oogpunten gaan we deze materie te lijf. Allereerst zullen we kijken vanuit het oogpunt van de geschiedschrijving: ook de historicus is in feite een vertaler. Hij werkt met materiaal uit een wereld die niet meer de onze is, en vertaalt deze zodat het inzichtelijk wordt voor onze eigen tijd. Vervolgens gaan we ons verdiepen in de theorie achter het vertalen (Translation Studies). Wat zegt die over het vertalen tussen verschillende culturen. Daarna richten we ons op de praktijk van het literair vertalen: is dit ook mogelijk tussen twee talen die zeer ver van elkaar staan? Ten slotte verzetten wij onze blik op een ander – vaak weinig besproken – aspect van de kunst van het vertalen: hoe moeten tolken omgaan met non-verbale communicatie.

Prijs: €35
Locatie: Centre for Russian Studies, UB Groningen
Datum: 24 september 2018, 13.00-17.15u
Met deze workshop kunnen 4 PE-punten worden verdiend

Meer informatie of inschrijven via het formulier.

Locatie Zwolle: Strijd om het Heilig Land

Het Palestijns-Israëlisch conflict blijft voortduren en een oplossing is verre van in zicht.
Het 70-jarige bestaan van de staat Israël is de aanleiding om dit conflict nader onder de loep te nemen. Juist omdat dit conflict ingewikkeld én zeer controversieel is, wordt er veel zin en onzin verkocht. Na deze cursus bent u beter in staat de vaak lastige berichtgeving over het conflict te duiden.

Juist door deze voorgeschiedenis van het conflict te belichten wordt het makkelijker om de veelvuldige mediaberichtgeving van vandaag de dag beter te begrijpen. Bovendien stelt gedegen historische voorkennis ons in staat te ontsnappen aan de emoties die het onderwerp weet op te roepen.

Docent: Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA
Data: 6 colleges, dinsdag 2 oktober t/m 13 november 2018, 23 oktober vervalt, 14-16u
Kosten
€ 141,57 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 200,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (9 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
 
Wilt u deze cursus voor PE-punten volgen, dan dient u contact op nemen met het Nederland-Rusland Centrum. Voor de overige cursisten geschiedt de aanmelding uitsluitend via onze samenwerkingspartner U3L.