Vierhonderd jaar Nederlands-Russische betrekkingen: een genuanceerd verhaal

13 mei

Binnen het jaar 2013, het Nederland-Ruslandjaar, past een degelijke beschrijving van de 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen. Deze staan immers in dit jaar centraal! Het Nederland-Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies, beide verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen organiseerden daarom op 7 & 8 mei een conferentie gewijd aan deze onderlinge relaties. Op dit congres wisselden ruim 70 historici, slavisten, studenten, journalisten en andere geïnteresseerden van gedachten over de complexiteit van de Nederlands Russische banden. De algemene conclusie van het gevarieerde en multidisciplinaire programma luidde dat het beeld van nauwe vriendschap en goede betrekkingen tussen beide landen vaker mythe dan realiteit was en dat wanneer de banden wél goed waren deze vaker op toeval berustten dan op een welgemeende en wederzijds positieve houding.

Voor een uitgebreid verslag met foto's, klik hier.