Verklaring t.a.v. de ontwikkelingen in Oekraïne

24 feb

Het Nederland-Rusland Centrum en diens medewerkers veroordelen iedere agressieve handeling van de Russische regering tegen Oekraïne. Het voeren van een oorlog is onacceptabel. Het is glashelder dat deze grootschalige schending van de soevereiniteit van Oekraïne niet zonder gevolgen kan blijven. Wij zijn, zoals velen verontrust over de nieuwe ontwikkelingen en volgen deze situatie op de voet. 

De toestand van zaken is complex, onoverzichtelijk en zeer veranderlijk. Als kennisinstelling en dienstverlener naar Nederlandse instellingen en bedrijven is het nu onze taak de Nederlandse samenleving te helpen de ontwikkelingen te begrijpen en onze klanten te ondersteunen in te spelen op de huidige situatie. Onze medewerkers staan klaar om daar waar nodig onze expertise, inzichten en kennis te delen met eenieder die daar behoefte aan heeft.

Benadrukt moet worden dat wij een onafhankelijk instituut zijn. Onze missie is om wetenschappelijke kennis over de cultuur en geschiedenis van Rusland, Oekraïne en omringende landen ten dienste te maken aan de Nederlandse samenleving en te werken aan betere banden tussen deze landen. Helaas bemoeilijkt het Russische optreden dit laatste aanzienlijk. Helaas zijn wij genoodzaakt onze contacten met Russische partners, waaronder kennisinstellingen, te bevriezen.

Namens de voltallige staf,

prof. dr. Hans van Koningsbrugge
Directeur Nederland-Rusland Centrum