Recent verschenen: Nederland en Rusland, een paar apart? 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen

16 dec

Anno 2013 vierden Nederland en Rusland 400 jaar wederzijdse betrekkingen. Dit Nederland-Ruslandjaar was een bevlogen jaar, dat bol stond van de (diplomatieke) incidenten, maar ook van wederzijdse aandacht. Dit zelfde mag gezegd worden van de geschiedenis van 400 jaar van uiteenlopende relaties: er waren van grote hoogtepunten, maar ook diepe dalen. Lang niet altijd liep alles even gesmeerd: verschillen in mentaliteit, politieke systemen en cultuur bleken grote obstakels voor de onderlinge relaties. Illusies en misverstanden bleken soms aan de orde van de dag en maakten daardoor een vruchtbare dialoog onmogelijk.

Toch is dit niet het complete verhaal. In Rusland heerste en heerst een fascinatie voor Nederland. Ons qua territorium kleine land aan de Noordzee was en is in Russische ogen een economische grootmacht en daarmee ook een voorbeeld van efficiëntie. Omgekeerd is in Nederland altijd veel belangstelling voor Rusland geweest. Rusland gold weliswaar als ver, maar ook als romantisch, groot, ongrijpbaar en ook chaotisch. Oftewel, al datgene wat ons aangeharkte Nederland juist niet biedt. In Nederland en Rusland, een paar apart? staat de complexe geschiedenis van 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen centraal. Verschillende auteurs behandelen in hun bijdragen uiteenlopende aspecten hiervan. Niet alleen politieke betrekkingen staan centraal, maar ook Nederlands economische betrokkenheid bij Rusland, de invloed van Rusland op de Nederlandse literatuur en Nederlandse invloed op Russische architectuur, tot slot zijn er bijdragen over de rol van Nederlanders bij het in kaart brengen van Rusland. Kortom, voor elk is er wat wils in Nederland en Rusland, een paar apart?!

Het boek is gebaseerd op het congres 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen dat in mei 2013 georganiseerd werd in Groningen.

Informatie:
Onder redactie van: Nicolaas A. Kraft van Ermel en J.S.A.M. van Koningsbrugge
Nederland en Rusland, een paar apart? 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen
Een uitgave van het Instituut voor Noord- en Oost Europese Studies, Groningen 2013
ISBN:978-90-81956-4; Verschenen in de reeks Baltic Studies ISSN:0928-3994; nr. 15
Prijs: €35,00

Te bestellen via de webshop.

Over de auteurs:
Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA
is historicus en gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen en is thans staflid van het Nederland-Ruslandcentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische Geschiedenis en Politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialist op het gebied van de Nederlands-Russische betrekkingen in de 18e eeuw. Hij is directeur van het Nederland-Ruslandcentrum en het Centre for Russian Studies, beide verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.