Publicatie twee nieuwe boeken in de Reeks Severnoe Okno

23 sep

Binnen de reeks Severnoe Okno (‘noordelijk venster’), zijn twee nieuwe boeken verschenen. De reeks voorziet in de behoefte de complexe problematiek van de Midden- en Oost-Europese regio toegankelijk te maken voor een breed publiek. In de reeks verschijnen studies over politieke, economische en maatschappelijk-culturele kwesties, alsook publicaties over specifiek actoren, thema’s en beleidsprocessen.

De twee nieuw verschenen boeken zijn:


Een raadsel ontrafeld? Ruslands Verleden, Heden en Toekomst
Onder redactie van: Jolke Balt, Rienk-Jan Benedictus, Hans van Koningsbrugge, Nicolaas A. Kraft van Ermel, Marit de Lange en Gerrit-Jan Smit.

Het raadsel dat Rusland heet en zijn belangen staan centraal in Een raadsel ontrafeld? Ruslands verleden, heden en toekomst. Er is gekozen voor een thematische opbouw. Het eerste thema ‘Revolutie’ stelt de verschillende reacties van bevolking en belangengroepen op het handelen dan wel wegvallen van de overheid centraal. Het tweede thema ‘Gas’ stelt de geopolitieke constellatie rondom de energiezekerheid van de Europese Unie centraal. Het derde thema behandelt een van de belangrijkste probleemgebieden in het kruitvat dat de Kaukasus heet: Tsjetsjenië. Het laatste thema ‘Rusland in de Wereld’ behandelt vraagstukken die ingaan op de positie van Rusland in de internationale politiek in de 21ste eeuw.

Severnoe Okno 2
ISBN:
9789081956857
Aantal bladzijden: 306
Prijs: €17,50

Aanschaffen kan hier!


Strijd om invloedssferen. Midden- en Oost Europa, Speelbal der Staten?
Onder redactie van: Sipke de Hoop, Sierd-Jan Jongsma en Frank Mulder

In Strijd om invloedssferen. Midden- en Oost-Europa speelbal der staten? wordt het spanningsveld tussen de geopolitieke belangen van grote mogendheden, de uitwerking die hun beleid heeft op de Oost-Europese regio en de reacties uit de regio vanuit historisch perspectief beschreven. De studie gaat over de positie, visie, belangen en invloed van de grote mogendheden. Tegelijk speelt echter steeds de vraag of de Oost-Europese regio in heden en verleden vooral of slechts lijdend voorwerp is geweest. Hebben opstandelingen, nationalisten, bevolkingsgroepen en regeringen ook niet hun eigen rol gehad op het (strijd)toneel? Waren zij steeds slachtoffer van hetgeen aan de conferentietafels in Londen, Berlijn, Parijs, Moskou en Washington werd bedisseld of slaagden zij er tijdens de voortdurende strijd tussen de grote mogendheden in hun eigen doelen na te jagen, misschien het eigen grondgebied te vergroten, wellicht ten koste van een andere staat?

Severnoe Okno 3
ISBN:
978-90-819568-4-0
Aantal bladzijden: 607
Prijs: €20,00

Aanschaffen kan hier!