Publicatie twee nieuwe boeken

27 mei

 

Verleden week zijn bij het Nederland-Ruslandcentrum twee nieuwe boeken verschenen:

  1. 'Het verhaal van twee verloren vriendschappen. De Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland 1714-1725' van Hans van Koninsbrugge

Aan het begin van de Grote Noordse Oorlog (1700) onderhield de Nederlandse Republiek vriendschappelijke relaties met zowel Rusland als Zweden. Aan het einde van oorlog waren de betrekkingen met dezelfde mogendheden op een dieptepunt gekomen en was de Nederlandse politieke invloed gering. Dit was van belang omdat de Nederlandse handel op het Balticum de basis van ’s lands welvaart vormde. Hoe kon dit alles gebeuren? Dit is het verhaal van illusies, misverstanden, ontvoering, spionage, illegale wapenhandel, psychologische blunders en mismanagement. Het boek biedt een zeldzaam inzicht in de complexiteit van de relaties tussen de Nederlandse Republiek, Zweden en Rusland in de eerste helft van de 18de eeuw en berust op origineel bronnenonderzoek in Russische, Zweedse en Nederlandse archieven.


Klik hier om aan te schaffen

  1. 'Catalogus Groeten uit het Oude Rusland. Ansichtkaarten van vóór 1917' van Igor Wladimiroff

In het moderne Rusland wordt vaak nostalgisch terugverlangd naar de tijd van vóór de revolutie van 1917. zou het leven toen echt zo mooi geweest zijn? De ansichkaarten van kort vóór de revolutie geven de romantici zo op het oog gelijk. Elke foto is een kleine schatkist en biedt een inkijkje in een verloren samenleving met ongeschonden gebouwen, een schijnbaar rustig levenstempo en nieuwsgierig in de camera kijkende mensen. De verleiding is groot om in het beeld te stappen en even deelgenot te zijn van het dagelijks leven in Rusland rond 1900.

Tegelijk confronteren de foto's de kijker met de realiteit. de Bolsjewisten kregen in 1917 niets voor neits de steun van een volk dat zich machteloos had te schikken naar de heersend eklasse. De agressie richtte zich dan ook op alles wat door de rijken gekoesterd werd. Niet alleen het bezit, maar ook de mores en cultuur van de elite werden weggevaagd of op z'n best veracht. Dit had tot gevolg dat niet alleen het daglelijks leven, maar ook het straatbeeld in Rusland ingrijpend veranderde. Ondanks de communistische idealen verviel veel van wat ooit vertrouwd was geleidelijk en letterlijk tot gruis. De tijd is onomkeerbaar en het leven van toen verschilt fundamenteeel met dat in het moderne Rusland.

De meer dan 100 ansichtkaarten van het oude Rusland in dit boek vragen begrip voor het Russische velangen naar oude glorie. 

 Klik hier om aan te schaffen