Onderwijs in minderheidstalen op het Jamal-schiereiland

17 nov

In de serie Regionale Dossiers heeft het Mercator Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren van de Fryske Akademy een publicatie uitgebracht over het onderwijs in de minderheidstalen Nenets, Hanty en Selkup in de regio Jamal van de Russische Federatie. 

Het Mercator Kenniscentrum stelt zich ten doel informatie te verzamelen op het gebied van meertaligheid en taalminderheden en voorziet in de behoefte deze kennis toe te passen op het gebied van taalleren en taalgebruik op school, thuis en bij culturele participatie. De Russische Federatie is bij uitstek een gebied waar de verhouding van de minderheidstalen tot de officiële taal (het Russisch) een belangrijk onderwerp van studie is. Tjeerd de Graaf, staflid van het Nederland-Rusland Centrum, levert hiertoe een bijdrage door het voorbereiden van dergelijke publicaties, deelname aan conferenties en het uitvoeren van gemeenschappelijke onderzoekprojecten.

Meer hierover kunt u lezen in de recente Nieuwsbrief van het Mercator Centrum