Nieuw cursusaanbod voorjaar 2017

14 nov

In het voorjaar van 2017 bieden wij u een nieuw gevarieerd cursusaanbod aan. Inschrijving is t/m 12 januari 2017 mogelijk via het formulier op onze website. Meer informatie over de individuele cursussen vindt u hieronder of in de cursusfolder.

Turkije en Iran in de 20ste en 21ste eeuw: Tussen traditie en moderniteit

Geen andere regio van de wereld houdt de gemoederen zo bezig als het Midden-Oosten. Momenteel is daarbij veel aandacht weggelegd voor de burgeroorlog in Syrië en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Twee andere landen komen echter ook veelvuldig in het nieuws, maar worden beduidend minder begrepen, terwijl deze landen voor de stabiliteit van de regio onontbeerlijk zijn: Turkije en Iran staan daarom in het brandpunt van deze cursus.

Dat Turkije en Iran aandacht verdienen mag wel duidelijk zijn: beide spelen een rol in het conflict: Iran financiert de Hezbollah-beweging die ook in het Syrische conflict meestrijdt en liet Rusland bombarderen vanaf een van zijn luchtmachtbases. Onderwijl is ook Turkije inmiddels met eigen militairen actief. Ook om andere redenen zijn beide landen veelvuldig in het nieuws: Turkije vanwege de – omstreden – nasleep van de poging tot staatsgreep in juli 2016 en het optreden tegen de Koerden in Anatolië en Iran vanwege de – evenzeer omstreden – nucleaire deal die Iran de mogelijkheid geeft een civiel kernprogramma er op na te houden en die de opheffing van langlopende sancties tegen Iran bevestigt. Om de huidige stand van zaken in beide landen – en hun rol in het heden – te begrijpen, is voorkennis van de recente geschiedenis onontbeerlijk. De laatste 200 jaar geschiedenis van Iran en Turkije kunnen gezien worden als een periode van voortdurende spanning tussen de eigen traditie (zowel religieus, cultureel als politiek) en de westerse moderniteit. De druk van de moderniteit op beide samenlevingen heeft veel overeenkomstige effecten gehad, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Ook moet in ogenschouw genomen worden dat beide landen voortdurend door grootmachten gebruikt zijn om hun geopolitieke powerplay uit te spelen. Het resultaat in beide landen is zeer vergelijkbaar, maar ook tegenovergesteld: Turkije is een seculiere democratie waarbij serieuze kanttekeningen geplaatst kunnen worden bij het democratisch gehalte, terwijl Iran een theocratische dictatuur is die bij nader inzien veel democratischer is dan wij in eerste instantie zouden denken.

Docent:

Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA

Data:

10 colleges, 26 januari t/m 6 april 2017 (23 februari vervalt i.v.m. voorjaarsvakantie) 11.00u- 13.00u

Kosten:

 € 215,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden

 € 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)

Meer informatie, inschrijving via het formulier.


Het einde van een imperium: de implosie van de Sovjet-Unie - Van goedwillende bedoelingen met catastrofale gevolgen

Het einde van de Sovjet-Unie (1991) markeert het einde van de Koude Oorlog. De val van de Muur staat in het geheugen van velen gegrift. Wie kent niet Michaïl Sergeevitsj Gorbatsjov? Vraag is echter hoe het zover heeft kunnen komen. Waardoor implodeerde deze Supermogendheid? En wat is de relevantie van die gebeurtenissen in het heden?

De situatie in het Rusland van vandaag de dag laat zien dat hervormingen in Rusland hard nodig zijn: de economie functioneert niet en het land gaat gebukt onder een corrupte elite van heersers die meer oog hebben voor hun eigen belangen dan voor die van de gewone Rus. De laatste keer dat geprobeerd werd in Rusland grote hervormingen door te voeren, resulteerde dat echter in niets minder dan het einde van de Sovjet-Unie. Dat einde van de Sovjet-Unie houdt nu nog steeds de gemoederen bezig: de huidige Russische president Vladimir Poetin omschreef het als de historisch grootste Russische ramp in de 20ste eeuw.

Docent:

Prof. Dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge

Data:

10 colleges, 26 januari t/m 6 april 2017 (23 februari vervalt i.v.m. voorjaarsvakantie) 14.15u- 16.00u

Kosten:

 € 215,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden

 € 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)

Meer informatie, inschrijving via het formulier.

 


Avondcursus: Europa’s diepste tragedie - de verwerking van de Tweede Wereldoorloghielden

De Tweede Wereldoorlog is de diepste tragedie van de 20ste eeuw. De enorme hoeveelheid bellettrie en films die spelen in de Tweede Wereldoorlog die tot op de dag van vandaag verschijnen tonen aan hoe zeer ‘de oorlog’ onze wereld heeft gevormd. Dit maatschappelijke naleven staat centraal in deze cursus: op welke wijze heeft de Tweede Wereldoorlog een plaats gekregen in het heden.

Een van de manieren waarop de Tweede Wereldoorlog onze wereld heeft gevormd is dat hij, en de Holocaust als grootste dieptepunt, een motor is geweest voor het proces van Europese eenwording. Toch is in lang niet alle Europese landen op een gelijke manier omgesprongen met het verleden van de Tweede Wereldoorlog. Deze cursus volgt deze verwerking van de Tweede Wereldoorlog in meerdere Europese landen en trekt verregaande conclusie's het functioneren van het naoorlogse Europa.

Docent: Nicolaas A. Kraft van Ermel, MA
Data: 10 colleges, 10 colleges, 16 januari t/m 27 maart 2017 (20 februari vervalt i.v.m. voorjaarsvakantie) 19.00u- 21.00u
Kosten:
 € 192,00 voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
 € 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (informatie over PE-punten volgt)

Meer informatie, inschrijving via het formulier.