De Nieuwe Koude Oorlog? Debat over de actuele verhoudingen tussen de EU en Rusland.

26 aug

Op 17 juli stortte de vlucht MH17 (Malaysia Airlines) op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur neer in Oekraïne. Aan boord waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang, evenals de identificatie van de slachtoffers. Deze ramp heeft tot direct gevolg gehad dat de door het conflict in Oekraïne reeds gespannen verhoudingen tussen Europa en Rusland nog sterker op scherp zijn komen te staan. Er zijn grote woorden gebruikt. Woorden zijn ook omgezet in daden, onder meer door economische sancties af te kondigen aan weerszijden.

De huidige crisis roept grote vragen op over de verhoudingen tussen Rusland en het Westen, daarom staat in dit debat de vraag centraal: In hoeverre is sprake van een structurele verslechtering van de verhoudingen tussen Europa en Rusland? Of is dit slechts een kwestie van powerplay en een tijdelijke verslechtering van de relaties en wegen de economische belangen uiteindelijk toch zwaarder dan de principiële keuzes? In dit debat willen we ingaan op dit complexe vraagstuk door vanuit meerdere disciplines het onderwerp te belichten.

Sprekers

  • Jaap de Wilde, Hoogleraar Internationale Betrekkingen en Veiligheidsstudies (RUG)
  • Hans van Koningsbrugge, Directeur Nederland - Rusland Centrum
  • Nienke de Deugd, Oekraïne-kenner / Internationale Betrekkingen (RUG)
  • Jan Marinus Wiersma, Verbonden aan Instituut Clingendael

Gespreksleider: Jacques Wallage, Honoraire leerstoel Transities in het Openbaar Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen Sustainable Society

Vrij toegankelijk voor alle publiek

Datum: 11 september 2014
Aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur) tot 21.30 uur, borrel na afloop
Locatie Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen

Voor meer informatie, zie ook de folder