Congres 'Onbekende fronten van de Eerste Wereldoorlog'

5 okt

Op 5 en 6 november a.s. organiseert de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Nederland-Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies een congres over de Zuid-Oost en Oost Europese fronten van de Eerste Wereldoorlog. Sinds de val van het communisme en het uiteenvallen van het Oostblok zijn veel onbekende bronnen in Oost-Europese archieven openbaar geworden voor internationale onderzoekers.

Toen Christopher Clark in 2013 zijn bestseller The Sleepwalkers publiceerde ontvouwde hij een tot dusverre onbekend feitenrelaas over de verwikkelingen in Zuid-Oost en Oost Europa in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Clarks boek presenteerde dit feitenrelaas aan een groot en niet-wetenschappelijk publiek. Het boek leidde echter ook tot nieuwe academische en historiografische debatten in zowel Oost- als West-Europa. Dit is geen toeval! We kunnen met recht spreken over een nieuwe nadruk op de 'Oostelijke' onbekende fronten in de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog. Het door films en literatuur gevormde overbekende beeld van de Eerste Wereldoorlog, de beelden van de loopgraven aan het westfront is aan herziening toe. Niet alleen dat, het voortschrijdende proces van Europese integratie geeft aanleiding tot een grotere aandacht voor de Oostelijke slagvelden en thuisfronten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze conferentie hoopt aan die herziening bij te dragen.

Het volledige programma kunt u raadplegen op de website van de conferentie.

Voor een beperkt publiek is het mogelijk het congres als toehoorder bij te wonen. De kosten hiervoor bedragen €20 per congresdag (€40 voor beide congresdagen). Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van €15 per congresdag (€30 voor beide dagen). Deze inschrijfgelden zijn inclusief lunch, koffie en thee. De voertaal op de conferentie is Engels.

U kunt zich inschrijven via het formulier op de website.

Congres 'Unknown Fronts. The “Eastern Turn” in First World War history'
5 en 6 november 2015
Locatie: Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen (Broerplein 5, Groningen) en Harmoniecomplex Rijksuniversiteit Groningen (Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Groningen)
Kosten: €20 per congresdag/ €15 per congresdag voor studenten
Voertaal: Engels
Inschrijven via het formulier op de website.
Meer informatie