28 februari 2019 Lezing Rusland en het westen: tegenstellingen en gedeelde belangen?

14 feb

Sinds enkele jaren is de verhouding tussen Rusland en het Westen verslechterd. Voorlopig ziet het er niet naar uit, dat hierin verandering komt. Regelmatig lopen de spanningen hoog op. De tijden van de Koude Oorlog lijken weer terug te zijn. Op veel terreinen, zoals democratie, buitenlandse politiek en mensenrechten wordt verschillend gedacht. De verdere uitbreiding van de NAVO stuit op groot verzet van Rusland. Na de Russische annexatie van de Krim en het voor ons zo pijnlijke drama rond MH17 zijn er wederzijdse sancties opgelegd. Toch kunnen Rusland en het Westen niet zonder elkaar. Ondanks alle problemen en tegenstellingen zijn er gedeelde belangen tussen het Westen en Rusland. Spreker Ron Keller, als voormalig ambassadeur in Moskou ervaringsdeskundige, gaat hier in zijn lezing nader op in.

Over de spreker
Nadat Ron Keller ambassadeur in Kiev was, was hij van 2009 tot 2013 ambassadeur in Moskou. Daarna was hij ambassadeur in Ankara en Peking.

Locatie: Van der Leeuwzaal, Academiegebouw, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen
Datum/Tijd: donderdag 28 februari 2019 om 20.00 uur
Toegang: gratis
Voertaal: Nederlands

Graag vooraf aanmelden via g.w.m.stoeten@rug.nl