Nieuws

28 februari 2019 Lezing Rusland en het westen: tegenstellingen en gedeelde belangen?

14 feb

Sinds enkele jaren is de verhouding tussen Rusland en het Westen verslechterd. Voorlopig ziet het er niet naar uit, dat hierin verandering komt. Regelmatig lopen de spanningen hoog op. De tijden van de Koude Oorlog lijken weer terug te zijn. Op veel terreinen, zoals democratie, buitenlandse politiek en mensenrechten wordt verschillend gedacht. De verdere uitbreiding van de NAVO stuit op groot verzet van Rusland.

Viering Oud Russisch Nieuwjaar 13 januari 2019

17 jan

Afgelopen zondag 13 januari werd het Russisch Oud&Nieuwjaar gevierd. Het Oud Russisch Nieuwjaar valt volgens de Juliaanse kalender, die de Russisch-Orthodoxe kerk hanteert, op deze dag. Inmiddels is het een traditie geworden, dat het Nederland-Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies deze feestdag vieren. Onze vrienden, collega's, studenten Geschiedenis, maar ook nieuwe gezichten waren aanwezig op deze viering.

Onderzoeksproject naar vrijheid van religie en geloof in Rusland

16 jan

Op papier is de godsdienstvrijheid in Rusland goed geregeld: het wordt door de grondwet gegarandeerd. De praktijk wijkt hier echter van af: Rusland is in hoofdzaak een Orthodox land en is er een sterke tendens naar eigenheid. Die tendens bemoeilijkt ook de vrijheid van religie en gewetensvrijheid van Russen. Rusland wijkt hierin af van wat wij in West-Europa normaal vinden.

Pagina's