Nieuws

DVHN/LC Academie: Het onbekende Oekraïne

5 jan

Na het succes van onze eerste online webinar academie 'Het Onbekende Rusland' in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant komt er begin 2021 een vervolg met 'Het Onbekende Oekraïne'. Vanaf 9 februari kunt u in tien online college's kennis maken met dit intrigerende land waarover veel onduidelijk bestaat: Is Oekraïne wel een ‘echt land’? is het werkelijk verdeeld tussen het ‘Europese’ westen en het ‘Russische’ Oosten, zoals vaak wordt geclaimd? Vaak overheersen slechts clichébeelden, terwijl de realiteit onderbelicht blijft.

Voor meer informatie en inschrijving, zie de volledige cursusbeschrijving. Deelname kost €175. Abonnees van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant betalen slechts €175. Voor beëdigde tolken en vertalers is het tegen een toeslagtarief mogelijk PE punten te verkrijgen. Voor beide regelingen kunt u de volledige cursusbeschrijving raadplegen.

Cursusaanbod voorjaar 2021: Hongarije, Polen & de Franse Revolutie

16 dec

In het voorjaar van 2021 hebben we een gevariëerd cursusaanbod voor u in petto. Onder andere Hongarije en Polen, twee waarvan de geschiedenis en cultuur juist vanwege actuele ontwikkelingen zeer relevant zijn, staan centraal. In ons tijdperk van grootschalige maatschappelijke veranderingen is het ook zinvol te kijken naar eerdere radicale transformaties uit het verleden; de Franse Revolutie was zo'n moment en is daarom ook op in ons aanbod opgenomen. Deze cursussen brengen we u op twee locaties: Groningen, en Leeuwarden.

Alle cursussen worden zowel op locatie als online aangeboden. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus slechts als online-cursus te volgen is.

In Groningen:

In Leeuwarden:

Hongarije: van Árpád tot Orbán

Toen de Sovjettanks in 1956 de straten van Boedapest binnenrolden deed premier Imre Nagy een beroep op Europa zijn land te helpen. Anno nu keert premier Viktor Orbán, die zijn politieke carrière vestigde op de nalatenschap aan de Hongaarse revolutie, zich in zekere zin juist van Europa af. Wie de Hongaarse geschiedenis echter kent, kan deze tegenstelling beter verklaren.

Met z’n Katholieke barokcultuur én lange geschiedenis binnen de Habsburgse Donaumonarchie neemt Hongarije vanzelfsprekend een plaats in binnen Europa. Toch is er ook veel dat Hongarije een ‘buitenligger’ maakt: de herkomst van zijn totaal niet op omliggende gebieden lijkende taal en de anderhalve eeuw van Turkse overheersing zijn daar slechts twee voorbeelden van. 
Binnen de eigen regio neemt Hongarije bovendien een sleutelpositie in: de vluchtelingencrisis maakte al duidelijk dat het land een van de buitengrenzen van de EU bewaakt. Ook zijn er in praktisch alle buurlanden uitgebreide Hongaarse minderheden die voor gespannen verhoudingen kunnen zorgen. 
De Hongaarse geschiedenis is een fascinerend verhaal, een verhaal dat zowel binnen als buiten Europa gelegen is. Wie iets van het huidige Hongarije wil begrijpen moet zich tot de Hongaarse geschiedenis wenden als verklaring. In deze cursus volgen we de Hongaarse geschiedenis van het begin tot de eigen tijd, met als doel dit ingewikkelde land beter te begrijpen. 

Docent: dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel
Locatie: Groningen en online
Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
Dag: Donderdag
Tijd: 11.00-13.00 uur
Cursusdata: 4 februari t/m 15 april, 25 februari vervalt
Uiterste inschrijfdatum: 21 Jan 2021
Prijs: € 232 voor HOVO Cursisten en overige geïnteresseerden.
Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege


Meer informatie en inschrijfformulier

↑ Terug omhoog


Nog is Polen niet verloren: een geschiedenis midden in Europa

Polen geldt als een van de lastige landen binnen de EU: de rechtsstaat staat onder druk en de huidige regering voert een uiterst nationalistisch beleid. Deze ontwikkelingen kwamen niet zomaar uit de lucht vallen: het heeft alles met Polens lastige geschiedenis te maken. Dit heeft Polen tot een strijdvaardige natie gemaakt.

Polen lijkt een nietsbeduidend land, maar speelde toch een belangrijke rol in de Europese geschiedenis: Koning Jan Sobieski speelde een cruciale rol bij het mislukte Turkse beleg van Wenen in 1683. In de 18e eeuw werd Polen door Europese grootmachten opgedeeld om onderlinge oorlog te voorkomen. Ook de Napoleontische oorlogen lieten Polen niet onberoerd. In zowel de Eerste als Tweede Wereldoorlog was het land een belangrijk slagveld. De ineenstorting van het Oostblok begon met de opkomst van de vakbond Solidarność in Polen.

Noem een grote Europese ontwikkeling en Polen is er bij betrokken. Polen wordt daarom ook wel ‘God’s Playground’ genoemd’. Strijd voor vrijheid en gerechtigheid loopt dan ook dwars door Polens geschiedenis heen. Dit heeft Polen getekend: het land zag zichzelf als ‘Christus onder de naties’ en als slachtoffer van de geschiedenis. Niet geheel ten onrechte: hoe vaak zijn de grenzen niet veranderd door grootmachten en hoe vaak is het niet bezet? De gruweldaden van de Nazi’s en het Communisme spreken ook boekdelen. Slachtofferschap is niet allesbepalend: Polen was lange tijd een regionale grootmacht en kreeg in 1791 zelfs de eerste moderne Europese constitutie.

Polen leven met én in het verleden. Wie iets wil begrijpen over het huidige Polen moet het verleden kennen

Docent: dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel
Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Leeuwarden en online
Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
Dag: Dinsdag
Uiterste inschrijfdatum: 19 Jan 2021
Tijd: 13.00-15.00 uur
Cursusdata: 2 februari t/m 13 april, 23 februari vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Meer informatie en inschrijfformulier

↑ Terug omhoog


 

De Franse Revolutie: Hemel of Hel?

De Franse Revolutie was van baanbrekende betekenis voor het westerse denken én voor de Europese machtsbalans. Maar… hoe verliep deze Revolutie en hoe kon dit geheel uitmonden in de Napoleontische autocratie? En: wie waren de hoofdrolspelers én de slachtoffers? Oftewel: hoe evolueerden Liberté, Egalité, Fraternité tot Frans nationalisme?

De Franse Revolutie  geldt als een van de belangrijkste historische gebeurtenissen uit de sociale en politieke wereldgeschiedenis. Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen hiervan zichtbaar. Niet alleen leidde de Franse Revolutie tot een breuk met standensamenlevingen én monarchale regime, ook allerlei negentiende-eeuwse emancipatiebewegingen (zoals het socialisme) vonden inspiratie in het ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’-gedachtegoed van 1789. Tegelijkertijd luidde de Franse Revolutie ook het begin in van de Napoleontische heerschappij. Hoe kon dit alles gebeuren? En waarom waren de anti-revolutionaire mogendheden niet in staat het Franse revolutionaire tij te keren? In deze cursus zal de Revolutie chronologisch worden gevolgd waarbij er natuurlijk ook aandacht is voor de invloedrijkste denkers van deze omwenteling.

Meer informatie

Docent: prof. dr. Hans van Koningsbrugge
Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Groningen en online
Seizoen: 2021-Winter/voorjaar
Dag: Donderdag
Uiterste inschrijfdatum: 21 Jan 2021
Tijd: 14.15-16.00 uur
Cursusdata: 4 februari t/m 15 april, 25 februari vervalt
Prijs:  € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Meer informatie en inschrijfformulier

↑ Terug omhoog

Pagina's