Nieuws

Verklaring t.a.v. de ontwikkelingen in Oekraïne

24 feb

Het Nederland-Rusland Centrum en diens medewerkers veroordelen iedere agressieve handeling van de Russische regering tegen Oekraïne. Het voeren van een oorlog is onacceptabel. Het is glashelder dat deze grootschalige schending van de soevereiniteit van Oekraïne niet zonder gevolgen kan blijven. Wij zijn, zoals velen verontrust over de nieuwe ontwikkelingen en volgen deze situatie op de voet. 

De toestand van zaken is complex, onoverzichtelijk en zeer veranderlijk. Als kennisinstelling en dienstverlener naar Nederlandse instellingen en bedrijven is het nu onze taak de Nederlandse samenleving te helpen de ontwikkelingen te begrijpen en onze klanten te ondersteunen in te spelen op de huidige situatie. Onze medewerkers staan klaar om daar waar nodig onze expertise, inzichten en kennis te delen met eenieder die daar behoefte aan heeft.

Benadrukt moet worden dat wij een onafhankelijk instituut zijn. Onze missie is om wetenschappelijke kennis over de cultuur en geschiedenis van Rusland, Oekraïne en omringende landen ten dienste te maken aan de Nederlandse samenleving en te werken aan betere banden tussen deze landen. Helaas bemoeilijkt het Russische optreden dit laatste aanzienlijk. Helaas zijn wij genoodzaakt onze contacten met Russische partners, waaronder kennisinstellingen, te bevriezen.

Namens de voltallige staf,

prof. dr. Hans van Koningsbrugge
Directeur Nederland-Rusland Centrum

Cursusaanbod voorjaar 2022

2 jan
 
In het voorjaar van 2022 bieden we opnieuw een gevarieerd cursusaanbod. Dit cursusseizoen zijn er geschiedeniscursussen over Armenië, Scandinavië en de Spaanse Burgeroorlog én een beginnerstaalcursus Russisch. Deze cursussen brengen we u op twee locaties: Groningen en Leeuwarden.

Cususaanbod najaar 2021: Korea, Belarus & Napoleon

31 mei

In het najaar van 2021 hebben we een gevariëerd cursusaanbod voor u in petto. Onder andere Hongarije en Polen, twee waarvan de geschiedenis en cultuur juist vanwege actuele ontwikkelingen zeer relevant zijn, staan centraal. In ons tijdperk van grootschalige maatschappelijke veranderingen is het ook zinvol te kijken naar eerdere radicale transformaties uit het verleden; de Franse Revolutie was zo'n moment en is daarom ook op in ons aanbod opgenomen. Deze cursussen brengen we u op twee locaties: Groningen en Leeuwarden.

De meeste cursussen worden zowel op locatie als online aangeboden. Bij te weinig aanmeldingen of een verandering van de situatie rondom het coronavirus kan het zijn dat de hele cursus slechts als online-cursus te volgen is.

In Groningen en online:

In Leeuwarden en online:

De "vergeten" Korea-Oorlog

Anno nu horen we regelmatig over hoe Kim Jong-un de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea met kernwapens bedreigt. De situatie op en om het Koreaanse schiereiland is dan ook gespannen. Toch weten we weinig over de oorsprong ervan: de Korea Oorlog (1950-1953) blijft een onderbelichte episode uit de Koude Oorlog. Dat is des te vreemder, als we bedenken dat ook Nederland destijds een militaire bijdrage leverde.

In deze cursus gaan we in op de ingewikkelde voorgeschiedenis van het conflict, het verloop van de oorlog en de betekenis ervan voor onze huidige dag. Daar de oorlog in 1953 slechts met een wapenstilstand eindigde is dit des te meer reden het conflict nader te beschouwen.

Docent: dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel
Locatie: Groningen en online
Dag: Donderdag
Uiterste inschrijfdatum: 16 Sep 2021
Tijd: 11.00-13.00 uur
Cursusdata: 30 september t/m 9 december, 21 oktober vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Meer informatie en inschrijfformulier

 

↑ Terug omhoog


Wit-Rusland, Onbekend & Onbemind

In 2020 was de Wit-Russische hoofdstad Minsk plots wereldnieuws; na overduidelijk oneerlijke verkiezingen waren er grote protesten. Oppositiepresidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja moest onder bedreiging zelfs het land verlaten. In Nederland weten we echter weinig over de ‘laatste dictatuur van Europa.

Voor velen blijft het echter een blinde vlek in de topografische verbeelding. Hoewel nauw met Rusland verweven, is het land geen aanhangsel van zijn grote broer. Alleen al over de naam van het land bestaat onduidelijkheid. Is het nu Wit-Rusland, of Belarus? Wat op eerste ogenblik gewoon een kwestie van vertalen lijkt – het ‘Bel’ van Belarus betekent ‘Wit’, blijkt in tweede instantie een uiterst gepolitiseerde identiteitskwestie. Waar sommigen het zelfstandige bestaan van deze staat als een foutje van de geschiedenis zien, heeft het land volgens anderen een historische traditie en dito bestaansrecht. Alleen al het feit dat deze discussie plaats heeft rechtvaardigt meer aandacht voor dit interessante maar complexe land.

Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Leeuwarden en online
Dag: Woensdag
Uiterste inschrijfdatum: 14 Sep 2021
Tijd: 10.15-12.00 uur
Cursusdata: 29 september t/m 8 december, 20 oktober vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Meer informatie en inschrijfformulier

↑ Terug omhoog


 

Napoleon: Historie & Legende?

Napoleon is in de geschiedschrijving over het algemeen positief beoordeeld. Zeker heeft hij diepe invloed gehad op het 19de eeuwse vroeg-moderne Europa. Maar was zijn gedrag en erfenis nu zo positief? Of is er eerder sprake van een forse legendevorming?

Het is in deze cursus de bedoeling om ‘een andere’ Napoleon voor het voetlicht te plaatsen. Uiteraard zullen de bekende Napoleon feiten: de tocht naar Rusland, Waterloo, het huwelijk met Josephine e.d. de revue passeren. Er zal ook volop ruimte zijn voor het grote en kleine historische verhaal. Er is echter veel meer. De Napoleontische heerschappij en zijn erfenis kunnen echter ook gezien worden als een dictatuur met diepe, negatieve, kenmerken voor de tijd nadien. Napoleons acties waren vol van ambivalentie. Aan de ene kant profileerde hij zich als de onvermoeibare propagandist van de Franse republikeinse revolutionaire waarden en aan de andere kant als een autoritaire en keizerlijke heerser. Tegelijkertijd zal niet alleen Napoleon als het almachtige individu worden beschouwd, ook zijn familie en zijn voornaamste dienaren – waarover overigens ook het nodige smakelijks te vertellen valt – zullen ruimschoots aan bod komen.

Meer informatie

Vakgebied: Geschiedenis
Locatie: Groningen en online
Dag: Donderdag
Uiterste inschrijfdatum: 16 Sep 2021
Tijd: 14.15-16.00 uur
Cursusdata: 30 september t/m 9 december, 21 oktober vervalt
Prijs: € 232, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 18 PE-punten.
Aantal colleges: 10
Werkvorm: Hoorcollege

Meer informatie en inschrijfformulier

↑ Terug omhoog

Pagina's