Van pauselijke schurken, vechtersbazen, heiligen en kunstenaars: De katholieke kerk in de eeuw van de Reformatie en Barok

Deze cursus gaat over de Katholieke Kerk – en meer bijzonder de Pauselijke Staat – in de 16de eeuw. Dit was een eeuw van grote crises, maar ook een tijdvak waarbij de meest curieuze pausen, denk: aan Borgia en Medici – op de troon van Petrus zaten. Oftewel, een tijdperk vol intriges en verraad maar ook van wereldberoemde kunst en kerkelijke hervormingspogingen.

De 16de eeuw was een tijdperk van grote problemen voor de Katholieke Kerk. Europa raakte verdeeld in een godsdienststrijd waarbij de Reformatie steeds meer aan populariteit won. Dit had veel te maken met het gedrag van de Heilige Stoel zelf. Pausen van het huis Borgia en de familie De Medici gedroegen zich meer als schurken dan als plaatsbekleders van Christus op aarde. Anderen, zoals de vechtersbaas Julius II, hielden zich meer bezig met militaire zaken dan met het bestuur van de kerk. Maar er waren ook ‘heiligen’ zoals de Nederlander Adrianus VI die met alle kracht probeerde de kerk te hervormen. De arme én zeer zuinige Adrianus werd echter in Rome dusdanig tegengewerkt dat hij er spoedig het leven bij inliet.

Maar het is ook de tijd van verbijsterende kunstwerken gemaakt door Da Vinci, Rafaël of Michelangelo én het tijdvak waarin Rome stevig werd verfraaid. En toch… ondanks het schijnbare verval bleek de Katholieke Kerk in staat het Concilie van Trente te organiseren, een concilie waarbij aan vele misstanden een rigoureus eind werd gemaakt. Hoe kon dit en waar kwam de kracht vandaan om deze transformatie te realiseren? Kortom, een collegereeks over een zeldzaam gecompliceerd instituut in een fascinerende eeuw.

Programma

  1. Inleiding: Pausdom en Pauselijke staat rond 1480: een tegenstelling?
  2. Een Spaanse schurk in Rome, Alexander VI
  3. Een krijgshaftig heerschap op de Pauselijke troon, Julius II
  4. ‘God heeft ons het pausschap gegeven’, laat ons er van genieten’; Leo X
  5. Paus versus Keizer: de Sacco di Roma, de plundering van Rome
  6. Een heilige man in Rome, Adrianus VI
  7. De exploderende kunst in Rome
  8. Een aarzelende hervormer, Paulus III en het Concilie van Trente
  9. En nu met volle kracht vooruit: Gregorius XII
  10. En als het stof is opgetrokken?
Docent: prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge
Donderdag 20 september t/m 29 november 2018, 25 oktober vervalt, 14.15-16.00u
Kosten
€ 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland- Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
 
Aanmelding via het formulier