Oekraïne: een beladen grensland

In 2022 werden we overvallen door de Russische invasie van Oekraïne, die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot zeer gewelddadige agressie en een uitputtingsoorlog. Geschiedenis is van vitaal belang om deze oorlog te begrijpen. Poetin, maar ook Zelensky maken immers veelvuldig gebruik van geschiedenis om de eigen positie te legitimeren.

Oekraïne betekent letterlijk ‘grensland’. Het ligt dan ook op de plaats waar diverse grootmachten elkaar raakten en de geschiedenis hebben gevormd. In deze cursus gebruiken we de positie van Oekraïne als ‘grensland’ als leitmotiv van de geschiedenis. We zullen zien hoe in het huidige Oekraïne in de middeleeuwen een voorloperstaat van het huidige Oekraïne én Rusland is ontstaan en hoe sinds de desintegratie ervan diverse grootmachten gepoogd hebben zich het gebied toe te eigenen. We zullen zien hoe temidden van twisten tussen het Katholieke Polen-Litouwen en het Orthodoxe Rusland de inwoners zich deels met een van de twee kampen vereenzelvigen maar ook zelf eigen alternatieven formuleerden. Deze trend zette zich  in de twintigste eeuw voort, terwijl ideologieën als nationalisme, communisme, fascisme en anarchisme grote verwoesting aanrichtten. Wie deze geschiedenis vanuit een helikopterperspectief aanschouwt zal de historische claims die door de strijdende partijen worden gebruikt beter begrijpen. Ook worden diverse institutionele en geopolitieke achtergronden duidelijk. Uiteraard zal ook stil worden gestaan bij onzekere toekomstperspectieven.

Programma

  1. In den beginne: het Kyivse Roes & een grensland tussen Polen en Rusland
  2. De opkomst van het nationalisme: de 18e-19e eeuw
  3. Een modern Oekraïne: de opkomst van nationalisme en communisme
  4. Oekraïne opnieuw verdeeld: het interbellum & de traumatische Tweede Wereldoorlog  
  5. Oekraïne opnieuw gevangen: De Koude oorlog, het late Stalinisme & Sovjet-Stagnatie
  6. Pereboedova - Perestrojka: het ontstaan van een onbedoelde staat?
  7. Een nieuwe toekomst: de last van onafhankelijkheid?
  8. 2004-2022: Van Revolutie naar oorlog & een onzekere toekomst

Meer informatie

Vakgebied Geschiedenis
Locatie Leeuwarden & online
Dag Dinsdag
Uiterste inschrijfdatum

Dinsdag 12 september 2023

Tijd 11.00-13.00u
Cursusdata 26 september t/m 21 november, 24 oktober vervalt. Reservedatum 28 november
Prijs € 212, Wilt u deze cursus volgen in het kader van de PE-puntenregeling voor tolken en vertalers Wbtv? Het Nederland-Rusland Centrum is door Bureau Wbtv aangewezen als erkende opleider voor de permanente educatie voor tolken en vertalers. Wij moeten voor u dan een extra inspanning leveren. U betaalt daarom een toeslag van € 45 (incl. btw). U krijgt hiervoor 14 PE-punten.
Aantal colleges 8
Werkvorm Hoorcolleges

Inschrijving

Er zijn twee opties om u in te schrijven. Kijk s.v.p. goed welke op u van toepassing is.

  • U wilt de cursus volgen in het kader van de bijscholing WBTV. Dan kunt u zich uitsluitend per e-mail inschrijven.
  • Alle overige cursisten kunnen zich zich inschrijven via onze samenwerkingspartner HOVO Noord-Nederland.

Over de docent

dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is contemporain historicus (1945 - heden) en gespecialiseerd in de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa. Hij is in het bijzonder gespecialiseerd in de geschiedenis van Oekraïne, Rusland en Polen.