Hans van Koningsbrugge hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland, i.h.b. de Nederlands-Russische betrekkingen

1 sep

Dr. Hans van Koningsbrugge is per 1 september 2012 aan de Faculteit der Letteren benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland, i.h.b. de Nederlands-Russische betrekkingen, vanwege de Nederlandse Gasunie NV.

Rusland en Nederland onderhouden al sinds de 17e eeuw politieke en economische betrekkingen. Generaliserend kan gesteld worden dat vele Nederlanders, zeker tot 1917, actief waren bij de modernisering van de Russische staat. Commerciële overwegingen speelden hierbij vaak een dominante rol.

Na de Koude Oorlog nam de belangstelling - cultureel, wetenschappelijk en commercieel - weer toe. De Russische Federatie maakt sinds 1991 een ingrijpende transformatie door. Als gevolg hiervan is de empirische bestudering en de theoretische benadering van het Russische politieke systeem volop in beweging. Dit geldt ook voor het nieuwe Russische zoeken naar een eigen identiteit. Bijzondere aandacht is er bij de leerstoel van Van Koningsbrugge voor de politieke en economische ontwikkelingen vanuit Nederlands perspectief en, in het kader hiervan, besluitvormingsprocessen en -mechanismen binnen het Rusland van de 20ste en 21ste eeuw en met betrekking tot internationale samenwerking.

Hans van Koningsbrugge (Oudenbosch, 1959) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, alwaar hij in 1996 promoveerde. Sinds 1990 is hij verbonden aan de RUG als universitair docent en sinds 2003 als universitair hoofddocent. Van Koningsbrugge is daarnaast gastdocent aan het Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael én aan het Instituut Hogere Defensie Leergangen Rijswijk. Van Koningsbrugge is tevens directeur van het Centre for Russian Studies aan de RUG en van het Nederland-Rusland Centrum.

Bron: RuG