Hans Boland. Mijn Russische ziel.

Hans Boland. Mijn Russische ziel. Amsterdam, Pegasus, 2015, 164 p.

Als er iemand is die met recht van spreken iets zinnigs kan zeggen over de befaamde ‘Russische ziel’, is het wel de Nederlandse slavist en vertaler Hans Boland. Hij heeft Russische taal en literatuur gestudeerd, is bezig met de vertaling van het verzameld werk van Ruslands nationale dichter Aleksandr Poesjkin en heeft jaren in Sint-Petersburg gewerkt (Nederlands gedoceerd) en in  het land rondgereisd. De eerste editie van dit boek verscheen in 2005 bij Athenaeum-Pollak & Van Gennep en kon toen ook al op geanimeerd commentaar rekenen. Tien jaar later heeft Boland zijn boek opnieuw uitgegeven en hier en daar wat geactualiseerd.

Zijn Ruslandbeeld is er in de tien jaar dat Poetin de plak zwaait over Rusland niet optimistischer op geworden. De huidige president noemt hij een ‘larf’ (23). Vorig jaar weigerde hij uit de handen van deze ‘dictator’ de Poesjkinprijs (de hoogste onderscheiding) te ontvangen, waarna de Russische pers zich op hem heeft gegooid en hevig zwart heeft gemaakt, waarbij graag ingespeeld werd op zijn homoseksualiteit, een heet ijzer in het hedendaagse Rusland.

Boland is een rasverteller. Ook al spreekt hij over een moeilijk te vatten onderwerp als de mysterieuze ‘russische Seele’, toch blijft hij verstaanbaar en genietbaar. Soms gaat hij wel eens door de bocht met vergelijkingen als ‘de straten waren gegroefd en pokdalig als de kop van Stalin zelf’ (76) of beweringen als zou Las Vegas ‘authentieker’ zijn dan Moskou (105). De overal aan te treffen borden met ’60 jaar Overwinning’ (in 2005 n.a.v. de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, in Rusland steevast de ‘Grote Vaderlandse Oorlog’ genoemd) vindt hij eerder ‘zestig jaar lompheid’ (111). De Rus zal wel gechoqueerd zijn door zijn bewering dat het gigantische monument in Volgograd (vroeger Stalingrad) voor de slachtoffers van WO II door hen als ‘groots’ ervaren wordt, terwijl hij het ‘grotesk’ vindt (142). Terwijl deze oorlog door velen gezien wordt als de bevrijding door de Sovjets van de nazibarbarij, ziet hij hem als een ‘ordinaire veroveringsoorlog’ (153).

Een van de vele stokpaardjes die Boland berijdt, is dat van de parallellen tussen Sovjet-Rusland en nazi-Duitsland, een voor vele westerlingen onbespreekbaar onderwerp, maar voor de Russen al helemaal taboe. 2005 noemt hij ‘de zestigste verjaardag van de zege van het rode over het bruine monster’ (135). In de slavofiele idee dat de Russische cultuur beter zou zijn dan de westerse (gebaseerd op rationalisme en individualisme) ziet hij ‘verwantschap met het fascistische idee van een (Duits) Herrenvolk’ (150). De gebeurtenissen van het laatste jaar – het conflict met Oekraïne, de inlijving van de Krim en de georkestreerde perscampagne tegen het Westen – schijnen hem hierin te bevestigen.

Boland schuwt er zich niet voor de keerzijde van Rusland te laten zien : ‘wie Rusland wil leren kennen moet niet bevreesd zijn voor de bodem van de put’ (12). Associaties met een beerput roept het Russische trappenhuis op, ‘waar men niet alleen moet leren leven met de stank van doorgekookte kool, maar ook met rokende, drinkende, kotsende en urinerende Sovjetburgers’ (80). Terwijl de Russen zichzelf zien als behorend tot de westerse cultuur, stelt hij dat de Russische cultuur ’behept lijkt met een tragisch instinct om uit de omringende culturen de rotte in plaats van de rijpe vruchten te plukken’ (150). Bijna aforistisch is het oordeel dat men Rusland kan zien als ‘de beerput van de westerse  cultuur’ (105). Ook over het Russische opvoedingssysteem is hij hard : zelfstandig nadenken wordt niet geapprecieerd, laat staan bijgebracht, de nadruk ligt op ‘stampen’ en ‘uit het hoofd leren’ en geen vragen stellen. Dit verklaart waarom er in Rusland dichters zijn – ‘van oudsher profeten, geestelijk leidsmannen van het volk’ – ‘die geen enkel probleem hebben met Turkmenbashi [de dictator van Turkmenistan], Karadzic [van Servië] en Poetin [van Rusland]’ (162).

Tijdens zijn eerste kennismaking met Rusland in de jaren zeventig leerde hij het land kennen als een ‘openluchtgevangenis met streng bewaakte poorten’ (39), in de jaren negentig ontdekte hij een ‘crimineel slagveld’, dat men het best ‘het Wilde Oosten’ kan noemen (80). De bladzijden die hij besteedt aan zijn docentschap aan de universiteit van Sint-Petersburg en zijn heroïsche pogingen om wat orde in de chaos te brengen, zijn amusant en hilarisch, maar intriest. Van die westerse aanpak en doortastendheid (‘arrogant!’) hadden de Russen geen Hollandse kaas gegeten en enige waardering of dank zat er niet in.

De vraag is of er nog iets overblijft van Bolands bewondering voor Rusland ? Dit komt meer dan eens ter sprake. De Russen zijn echte praters (ze hebben het zelden over koetjes en kalfjes, p. 18), ze zijn ‘begenadigd door de muze’ (32) en kunnen urenlang Poesjkin citeren. De natuur van het land is van een adembenemende schoonheid (hoofdstuk ‘De provincie’). Maar ‘tegen de overstelpende weemoed van dit land’ heeft Boland de geschiedenis nodig als medicijn (78). Het boeiende aan Bolands verhaal is dat het zo persoonlijk is, het is de doorleefde queeste van de russofiel naar wat hem nu zo boeit en wat hem verzoent met het land dat hij in vele opzichten verfoeilijk vindt, zijn ‘tweede, geestelijke vaderland’ (41). ‘Mensen – zowel Nederlanders als Russen – denken dat ik een haat-liefdeverhouding met het land heb, maar zo simpel ligt het niet. Ik hou van mijn werk, en mijn werk is Rusland. Misschien is werk wel het enige waarvan ik hou : geld, status, voetballen, de kroeg, de tv – het laat me allemaal koud als een oester in een schaal ijs. Van serieuze muziek kan ik volop genieten, net als van serieuze films en literatuur. Geschiedenis is mijn liefste hobby. Levende mensen interesseren me ook altijd. Reizen is mijn drug. Verder hoef ik alleen maar mijn werk. Ik hou van Poesjkin en haat Poetin’ (105).

Een raadsel waar Boland mee worstelt, is de ‘trotse liefde’ die vele Russen koesteren voor een vaderland dat hun ‘weinig anders dan verdriet en vernederingen had bezorgd’ (22). Herhaaldelijk komt hij te spreken over het centrale raadsel van de westerling die met Rusland geconfronteerd wordt – ‘de Russische ziel’. Een concept dat door westerlingen is uitgedacht – meer bepaald in de tweede helft van de 19e eeuw toen de Russische literatuur stilaan ontdekt werd  (via vertalingen van Toergenjev, Tolstoj, Dostojevski, met name door de Fransman Melchior de Vogüé in zijn boek Le roman russe van 1886). Alles wat niet paste in het westerse, rationele paradigma, werd toegeschreven aan «l’âme russe». Sindsdien is het concept niet meer weg te denken uit het geschiedfilosofisch denken over Rusland in het Westen. Boland vindt dat westerlingen aan ‘ordinaire dweperij met de Russische ziel’ doen (103), een idee dat hij een ‘gotspe’ vindt (149-150). Verschrikkelijk is helemaal dat de ‘dragers van zo’n vermeende ‘eigen’ ziel deze gebruiken als legitimatie voor macht en leiderschap. Het geloof in een door God zelf bepaalde bestemming van de natie is de inspiratiebron van het Russische messianisme’ (150), met alle nare gevolgen vandien (arrogantie, superioriteitsgevoel, bekeringsdrift, Kulturträgertum). Tegen deze Russische ziel voert Boland een ‘windmolengevecht’ (159). Het finaal oordeel is hard : ‘Het concept van de Russische ziel is, áls we het al willen handhaven, aan een fundamentele herziening toe. De mythe van een groot, verheven Rusland met een groot, verheven volk berust in werkelijkheid op het grote, banale niets ; als er een Russische ziel bestaat is zij geen zegen, richtsnoer of veilige haven voor de mensheid, maar een conglomeraat van akelige eigenschappen – laf, stompzinnig, aanmatigend’, ‘in laatste instantie niet meer dan een bak alcohol’ (162).

De vraag blijft dan waarom Boland van Rusland houdt ? Voor een deel zoals Lermontov, de tweede grootste dichter na Poesjkin, die in zijn gedicht Vaderland schrijft : ‘Ik min mijn vaderland, maar op een vreemde wijze ! / En hoe dat zit begrijp ik werkelijk niet’ : noch het geloof of de traditie, noch de militaire roem, maar de natuur (‘het wiegen van zijn grenzeloze wouden’) en het volk (‘’t boerse dronkemansgepraat’). Maar de grootste troef die Rusland te bieden heeft, is Poesjkin, het nationaal genie, de perfecte belichaming van de ideale Rus : door en door Europeaan en door en door Rus, ‘de stem van de vrijheid die zij nooit hebben gekend’. Volgens Boland ‘zou elke Rus de Europeaan willen zijn die Poesjkin is, een Rus met een Europese ziel’ (164). Er is blijkbaar nog een lange weg af te leggen…

Emmanuel Waegemans