Erfenis van het verleden, eerste uitgave uit de serie Severnoe Okno

19 sep

Met de bundel Erfenis van het Verleden, geopolitiek en nieuwe dreigingen, verschijnt het eerste deel van de serie Severnoe Okno (Noordelijk venster), die voorziet in de behoefte de complexe problematiek van de Midden- en Oost-Europese regio toegankelijk te maken voor een breed publiek. In de reeks verschijnen studies van verschillende aard en richt zich in het bijzonder op onderzoek naar de betrekkingen met en tussen landen in Midden- en Oost-Europa en de verwevenheid in de regio tussen democratiseringsaspiraties, economische ontwikkeling, interetnische conflicten, culturele achtergronden en geopolitieke belangen. 

In het eerste deel, dat geredigeerd is door dr. Sipke de Hoop, nemen masterstudenten Midden- en Oost-Europese Studies van de Rijksuniversiteit Groningen, de pen ter hand en geven daarmee hun visie op de geschiedenis en ontwikkeling van de regio in een veelvoud aan disciplines. Van Centraal-Azië tot Midden-Europa en van het Balticum tot de Balkan worden geopolitiek, minderhedenproblematiek, energieproblematiek en zelfs de relaties tussen staatslieden onder de loep genomen. Stuk voor stuk betreft het artikelen van hoge kwaliteit. De bundel is dan ook een duidelijk testimonium voor de kwaliteit van de Groningse opleiding Midden-en Oost-Europese Studies.

Mocht u in contact willen treden over de serie Severnoe Okno of de uitgave Erfenis van het Verleden, dan kunt u contact opnemen met dhr. N.A. (Nicolaas) Kraft van Ermel, n.a.kraft.van.Ermel@rug.nl, 050-3637820.