De rol van Nederlanders bij het in kaart brengen van Rusland

8 Oct

CENTRE FOR RUSSIAN STUDIES ORGANISEERT EERSTE LEZING VAN HET NIEUWE SEIZOEN 2012/2013

Door: Igor Wladimiroff

Een kaart van Rusland was in de zeventiende eeuw gemakkelijker in Amsterdam dan in Moskou te vinden. Deze merkwaardigheid is te verklaren door grote verschillen in de ontwikkeling van wetenschap en ondernemerschap in respectievelijk Rusland en de Republiek. Het ontbreken van cartografische kennis en de geheimhouding van gegevens stonden in Rusland de wetenschappelijke ontwikkeling van een eigen kartering van het snel groeiende rijk in de weg. Buitenlandse diplomaten en kooplieden die naar Rusland kwamen, waren gewend aan openbare kaarten. Door het ontbreken hiervan in Rusland gingen zij zelf onderweg hun gegevens verzamelen.

Het gevolg was dat vanaf begin 16e eeuw buiten Rusland de eerste kaarten van Moscovië werden getekend, gedrukt en gepubliceerd. De kwaliteit van Nederlandse zee- en landkaarten steeg tot hoog niveau; Amsterdam werd het centrum van de productie van kaarten. In de lezing wordt dit uit de doeken gedaan en worden kaarten van Rusland getoond en besproken die in de zestiende tot achttiende eeuw buiten Rusland en in het bijzonder in de Nederlanden werden getekend en gedrukt. Dit was mogelijk dankzij de combinatie van Russische cartografische gegevens en West-Europese cartografische wetenschap en techniek van cartografen als Ortelius, Mercator, Blaeu, Hondius en Witsen.

Locatie: Centre for Russian Studies, Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4 te Groningen
Tijd/datum: donderdag 18 oktober om 20.00 uur
De toegang is gratis;
Lezing is in het Nederlands